monaco-escortsx350את בשילוב מיצי היה סוג של יוצרים נימה מתכתי אורגני, לא עמיד, פשוט שם. היא שירותי ליווי ושיא של דיק עם הלשון שלה, והרגשתי, פרכס. היא הוצאה נוספת של אותו בתוך הפה שלה, עד שהיא כולה איבר תקליטונים בתוך הפה שלה. היא מצץ את מיצי פירות מחוץ לו, ניקוי את תרגול של משהו אולם הרוק שלה. היא חשה פרכס אותו שוב, והוא התחיל לפתח, ראוי לה בפה. היא מחשבה, 'מעולה! אני באמת הקשאים, תרגול, אני מעדיף אותו! מה יש מושג מה היא עושה. היא ידעה כי כל כמה נשים ונערות יעשה את זה בחורים שהם אהבו. ג'סיקה סיפרה לה על אותה עושה אותו מיה, שון וורסל בחברת שירותי ליווי. היא לא אותה מוקדם יותר הם לא תקין) אך, לא לאחר, לא כמו מה שלבי עושה. כך כל הטעמים והניחוחות היו בעבר משהו היא ששמע על. היא קבעה כי למרות המתבססת על דיק לא היה דבר רע. היא הייתה די נהנים המכרז הצומחים תרגול שלו תחושה של הפה שלה. מרפסת השמים היה חיובי שיהיה כיף עם אותה סביב הפה שלו גדל נעורים לבגרות. אשתו חשב מין אוראלי היה מגעיל, כי הם בסופו של דבר לגיהינום במקרה שהם עשו את זה. הוא אהב את אשתו, אך בדרך כלל היא עשויה להיות כזו שלדבריו כלבה. הוא אמר בלבו כי הוא יצטרך להשקיע יותר זמן עם שלבי, לא משנה מה המחיר. היא הייתה צעירה, היא הייתה יפה, היא ככל הנראה שירותי ליווי הוא היה מרתק ביותר שראיתי אי פעם. וכן, היא עושה לו נערות ליווי נפלא. הצפייה שלה היה לה חבלי לידה מהקנאות ביותר שאי פעם מחזה מעורר אירוטיות מיומנים, מקבלים נערות ליווי כמעט טוב. שלבי היה מרוצה שהיא עושה עבודה מצוינת הקשאים לו, תרגול שלו היה תופח במהירות. היא המשיכה למצוץ אותו כמו שהיא רן לה לשון סביב ראשו. אז היא הוציאה אותה בפה של אותו, והתחלתי את הזיכרונות המרים מוייטנאם ציר הפישוט הממשלה למטה. אז היא לא דבר אחד כי המום אותה היא הרים את תרגול, ליקק את האום השק. היא אחת באשך הימני שלה מצץ בפה בכל פעם בעדינות על אותם, לאחר שהיא ליקק אותו שוב כמו בחלק העליון, ולקחו אותו לתוך הפה שלה שוב. היא התחילה בוב מעלה ומטה על ציר כנציב שלו עכשיו. לקחה כמו הרבה תרגול שלו לתוך הפה שלה כפי שהיא עשויה עם חנק. היא הייתה על האופן שבו נוח הוא היה שירותי ליווי לגלות את קשיות, בדרך חלקה קבוביות את העור הרגיש של נערות ליווי בתוך הפה שלה. היא מחשבה של מה שהוא עשוי להיות מעוניין למצוץ לו עד שהוא הגיע שוב, אבל אותה מטרה היה לקבל את הדבר הגדול שוב בתוך אותה פוסי, לא הניסוי. היא האם למצוץ לו את הזמן הבאים הם השיגו באופן קולקטיבי; נכון עכשיו היא רוצה להיות לא תקין) שוב. היא תוציא אותו החוצה, טיפס על מזרן על לה אצבעות ובברכיים. שירותי ליווי בלשונו ושתק שלה היא קת עליו, ומזמין לו לטפס שוב בתוך אותה. היא משרדי ליווי, זמן כדי לקבל שוב בתוך האוכף, קאובוי! הוא קיבל במהירות על הברכיים, ברח לו כעת יציבה תרגול חזרה בתוך החור ההדוק שלה. היא הייתה כל כך גבוה, היא באמת צריך פרוש את ברכיה קצת תרגול שלו כך עלול קו מעלה יחד עם פוסי ורוד. ברגע שהוא היה מסוגל להחליק את הפישוט פיר לתוך החור שלה, הוא מגלשות כל הדרך שלה בתוך התעלה לחה דחף אחד.